Veel gestelde vragen

Wat is een bodemenergie of WKO systeem?
WKO staat voor warmte-/koudeopslag. Dit energiesysteem wordt toegepast in uw appartement. Via ondergrondse bronnen vindt het hele jaar warmte- en koudeopslag van water plaats. In de winter wordt de opgeslagen zomerwarmte gebruikt en in de zomer geeft de koude van de winter verkoeling.

Kan ik zelf een leverancier kiezen zoals bij gas en elektriciteit?
Nee. Als uw huis op het warmtenet van Unica is aangesloten, is er één bedrijf dat warmte levert, Unica. Dit bedrijf is gebonden aan het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA) zoals is vastgelegd in de Warmtewet. U heeft daarmee de zekerheid dat u nooit meer betaalt dan bij verwarming met aardgas. Voor elektriciteit kunt u net als u nu gewend bent wél zelf uw leverancier kiezen.

Weet ik zeker dat ik warmte krijg van Unica?
Op het warmtenet van Unica kunt u op dezelfde leveringszekerheid rekenen als bij aardgas het geval is. Ook bij eventuele storingen en klachten mag u van Unica een vergelijkbare service verwachten.

Kan ik wel zonder een cv-ketel, geiser of boiler?
Ja. Bij Unica heeft u geen cv-ketel, geiser of boiler meer nodig. Het warme water komt binnen via de afleverset in uw meterkast. Dit water hoeft in uw huis niet meer opgewarmd te worden.

Krijg ik warm water uit de douche wanneer de verwarming aan staat?
Ja hoor! U krijgt altijd warm water uit de douche. Net als met een cv-ketel.

Kan ik koken op gas?
Nee. Koken op aardgas kan niet meer omdat u geen aardgasaansluiting heeft. Dit levert een veiligere woonsituatie op.

Hoe regel ik de temperatuur in huis?
Met een kamerthermostaat en/of de draaiknoppen op uw radiatoren regelt u de temperatuur zoals u wilt.

Ik zet de temperatuur laag wanneer ik naar bed ga; is dit verstandig?
Nee, dit is niet verstandig. We raden u aan om de temperatuur dag en nacht constant te houden. Zo werkt het systeem optimaal en is uw energierekening lager. Mocht u de temperatuur toch willen aanpassen, doe dit dan met maximaal 2°C omhoog of omlaag.

Hoe werkt mijn kamerthermostaat?
Klik hier om de gebruiksaanwijzing te downloaden.

Hoe werkt mijn warmtemeter?
Klik hier om de gebruiksaanwijzing te downloaden.

Hoe kan ik mij aanmelden voor energie bij Hoog Catharijne Utrecht?
Neem voor aanmelding contact op met Unica.

Wanneer moet ik de aanmeldkaart invullen?
U vult de aanmeldkaart in op het moment van sleuteloverdracht en stuurt deze direct op. Het invullen van de kaart, en opname meterstand, is onderdeel van de oplevering.

Ik ga verhuizen, hoe kan ik mij afmelden?
Meld u af via het online formulier of via de afmeldkaart om uw contract met Unica te beëindigen.

Waar vind ik de meterstanden?
Daar waar de warmte uw woning binnenkomt (bij de afleverset) is een warmtemeter geïnstalleerd. Deze warmtemeter houdt exact bij hoeveel warmte u verbruikt. Met de bedieningsknop op de meter kunt u aflezen wat uw verbruik is geweest in de afgelopen periode en de periodes daarvoor. De warm tapwater meter zit in de meterkast.

Hoe wordt het warmteverbruik gemeten?
De warmtemeter van Unica meet in uw berging hoeveel water er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Ook wordt de temperatuur van het inkomende en het uitgaande water gemeten. Met deze gegevens kan worden berekend hoeveel warmte u heeft ontvangen. De meter geeft dit aan in Giga Joules (GJ). Eén Giga Joule komt overeen met ongeveer 40 m3aardgas.

Komt er jaarlijks iemand langs om de meterstand op te nemen?
Nee, er komt geen meteropnemer bij u aan de deur. De meterstand wordt digitaal op afstand uitgelezen en veilig opgeslagen door ista Nederland.

Waar kan ik terecht wanneer ik mijn betaalgegevens wil wijzigen?
Voor het wijzigen van uw betaalgegevens kunt u contact opnemen met Unica.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?
U mag uw voorschotbedrag aanpassen met max.10%. Uw voorschotbedrag wordt jaarlijks bepaald op basis van uw verbruik. U heeft bij verlaging het risico dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Neem voor aanpassing contact op met Unica.

Vragen over de energieafrekening?
Voor vragen over de energieafrekening kunt u contact opnemen met ista Nederland.

Wat kan ik doen als ik geen warm water heb en/of de verwarming niet werkt?
Een snelle controle is bij uw buren te controleren of alles goed werkt. Is dit niet zo, dan is er naar alle waarschijnlijkheid een storing in de centrale installatie. U kunt dan contact opnemen met de storingsdienst van Unica. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met de huisinstallateur.

Wat gebeurt er als er een storing optreedt in één van de verwarmingsinstallaties?
Unica zorgt ervoor dat er altijd voldoende vermogen beschikbaar is om in geval van storing iedereen gewoon van warmte te kunnen voorzien.

Ik heb lekkage aan een mijn binneninstallatie.
Neem voor storingen aan uw binneninstallatie contact op met uw huisinstallateur.

Wanneer kan ik de Unica storingsdienst bellen?
De storingsdienst van Unica is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar. U kunt dus ook in het weekend bellen.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
U kunt een klacht indienen bij Unica via contact. Als u het niet eens bent met de beslissing die wij hebben genomen dan kunt u naar de Geschillencommissie Energie gaan om bezwaar te maken. Hiervoor gebruikt u als kenmerk Unica Groep B.V.