Comfortabel winkelklimaat met duurzame energie

Bij de bouw van Hoog Catharijne is gekozen voor een collectief duurzaam energiesysteem. Dit systeem is niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een comfortabel binnenklimaat in uw winkel.

De verwarming en koeling worden via het centrale systeem geleverd. U heeft daarom geen gasaansluiting en ook geen gasgestookte installatie.

Het collectieve systeem, dat zich buiten uw winkel bevindt, is gekoppeld aan de winkelinstallatie. Via de afleverset vindt overdracht van warmte en koude plaats om uw winkel van aangename warmte en koude te voorzien.