Comfortabel wonen met duurzame energie

Bij de bouw van Hoog Catharijne is gekozen voor een collectief duurzaam energiesysteem. Dit systeem is niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt er ook voor dat u comfortabel kunt wonen in uw appartement.

De verwarming en het warme water worden via het centrale systeem geleverd. U heeft daarom geen gasaansluiting en geen gasketel in uw appartement.

Het collectieve systeem, dat zich buiten uw woning bevindt, is gekoppeld aan de installatie in uw woning. Via de afleverset vindt overdracht van warmte plaats om uw woning van een behaaglijk binnenklimaat en van warm tapwater te voorzien.