Veel gestelde vragen

Wat is een WKO systeem?
WKO staat voor warmte-koudeopslag. Dit energiesysteem wordt toegepast in Hoog Catharijne. Via ondergrondse bronnen vindt het hele jaar warmte- en koudeopslag van water plaats. In de winter wordt de opgeslagen zomerwarmte gebruikt om uw winkel te verwarmen en in de zomer zorgt de koude van de winter voor verkoeling.

Waarom is het WKO systeem duurzaam?
WKO benut relatief weinig fossiele brandstoffen, zoals aardgas, voor de verwarming en koeling van uw winkel. Het systeem maakt gebruik van opgeslagen warmte en koude in de bodem en zet dit in wanneer nodig.

Waar vind ik de meterstanden?
Daar waar de warmte uw winkel binnenkomt (bij de afleverset) zijn een warmte- en een koudemeter geïnstalleerd. Deze meters houden exact bij hoeveel warmte en koude u verbruikt. Op de meters kunt u aflezen wat uw verbruik is geweest.

Komt er jaarlijks iemand langs om de meterstand op te nemen?
Nee, er komt geen meteropnemer bij u aan de deur. De meterstand wordt digitaal op afstand uitgelezen en veilig opgeslagen.

Welke apparaten zijn te vinden in mijn winkel?
– Afleverset (eigendom en beheer Unica)
– Warmtemeter (eigendom en beheer Unica)
– Koudemeter (eigendom en beheer Unica)

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?
Uw voorschotnota is opgebouwd uit de volgende tarieven:
– Variabele verwarming en koude:   
u betaalt een tarief per afgenomen eenheid (in GJ voor zowel warmte als koude). Uw verbruikte hoeveelheid meten we met de warmte- en koudemeter in uw winkel. In het variabele tarief zijn ook de kosten voor het opwekken en het transport verwerkt.
 – Vastrecht verwarming en koude:
u betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding voor uw aansluiting op de centrale installatie. Hierin zijn de kosten voor onderhoud en service verwerkt.

Wat is een leveringsovereenkomst?
Een leveringsovereenkomst is een contract tussen u en Unica. In dit contract staat onder meer dat wij u warmte/koude leveren en onder welke voorwaarden. Ook de tarieven en betalingsvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Wij kunnen beiden aangesproken worden op de verplichtingen van de overeenkomst. In de koop- of huurovereenkomst van uw winkel is opgenomen dat u aangesloten moet zijn op de centrale energievoorziening van Unica en hier een leveringsovereenkomst voor aan moet gaan. De levering van warmte en koude door Unica maakt daarmee deel uit van uw huur- of koopcontract.

Waar kan ik terecht met vragen over de betaling?
Voor vragen over facturen en de jaarafrekening kunt u terecht bij Unica.

Waar kan ik terecht als ik mijn betaalgegevens wil wijzigen?
Voor het wijzigen van uw betaalgegevens kunt u contact opnemen met Unica.

Wat kan ik doen als de winkel geen warm water en/of koude heeft?
Controleer bij uw buren of alles goed werkt. Is dit niet zo, dan is er naar alle waarschijnlijkheid een storing in de centrale installatie. U kunt dan contact opnemen met de storingsdienst van Unica. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gebouwinstallateur.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
U kunt een klacht indienen bij Unica via contact. Als u het niet eens bent met de beslissing die wij hebben genomen dan kunt u naar de Geschillencommissie Energie gaan om bezwaar te maken. Hiervoor gebruikt u als kenmerk Unica Groep B.V.